Psykolog Rie Strange

Om mig

Specialiseret i legeterapi

Jeg er både mor, kone, datter, søster, veninde, psykolog, med meget mere, men først og fremmest er jeg et menneske med styrker og svagheder, ligesom alle andre.

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.), og efter ansættelser i både det private og det offentlige, besluttede mig for at starte som privatpraktiserende psykolog, i Aarhus, i efteråret 2018. Som psykolog indenfor det offentlige oplevede jeg, at skulle kæmpe for mere tid, mere fordybelse og mere kvalitet i arbejdet, for at sikre trivslen for de børn og familier, som jeg var heldig at møde. På daglig basis blev jeg frustreret over de rammer, som jeg kunne tilbyde, og jeg ønskede at gøre mere og tilrettelægge forløb, som var tilpasset netop den problematik, der var på spil for det enkelte menneske – fremfor at arbejde ud fra den kasse problematikken passede i. Jeg oplevede, at ‘mennesket blev væk’, og jeg ønskede mere tid med klienterne, fremfor at sidde foran en computerskærm, og dermed bruge min tid på det, der giver mest mening for mig – nemlig terapi.

Derudover mærkede jeg et stigende behov for at skabe mit eget arbejdsliv og sørge for en god balance mellem mit eget familieliv og mit arbejde.

Jeg har specialiseret mig i legeterapi og arbejdet med børn og deres forældre. Bl.a. igennem mit samarbejde med Jytte Mielcke, som har Institut for Legeterapi, og som anses for at være en af de allerbedste børnepsykologer i Danmark.

Dertil tilbyder jeg også parterapi og individuelle terapier til både unge og voksne, hvor jeg har arbejdet under sygesikringen, og dermed har bred erfaring indenfor alt fra depression og angst til eksempelvist seksuelle overgreb samt omsorgssvigt i barndommen.

Psykolog, Rie strange, legeterapi, aarhus
Psykolog, Rie strange, legeterapi, aarhus
Om mig

Min tilgang og metode

Igennem en årrække har jeg specialiseret mig i børn og familier. Siden 2013 har jeg lavet terapi med børn og deres forældre med god effekt. Jeg har sideløbende haft en ansættelse i børnepsykiatrien, hvor jeg har været en del af psykologgruppen i småbørnspsykiatrien.

Jeg arbejder primært psykodynamisk. Det vil sige, at jeg har fokus på relationer og tilknytning, symboler og på at kigge bag adfærden, for at forstå den nuværende situation og symptomer.

Særlig erfaring med legeterapi, forældrerådgivning, parterapi og individuelle terapier, hvor fokus er på indsigt, relationer og forståelse af symptomer og adfærd igennem tidligere erfaringer og tilknytningsobjekter.


Læs mere om legeterapi
Om mig

Efteruddannelse

 • Grunduddannelse i psykodynamisk psykoterapi og legeterapi med børn og unge v/ Institut for legeterapi. Psykologpraksis Jytte Mielcke.
  • Legeterapi og observationsmetode
  • Legeterapi og traditioner
  • Psykodynamisk teori og traumer
  • Attachment teori og tilknytningsforstyrrelser
 • 1-årig praksiskandidatstilling v/ psykologpraksis Jytte Mielcke
 • "Mindfulness and Experimental Dynamic Therapy" v/ Allen Kalpin
 • "RELATIONSFOKUSERET PARTERAPI" v/ Psykolog Lone Algot Jeppesen

Jeg modtager løbende supervision for at dygtiggøre mig, og for at sikre kvaliteten af mit arbejde. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder ud fra de etiske principper for nordiske psykologer.

Psykolog, Rie strange, legeterapi, aarhus
Barselsvikar: Maria Westergaard

Om Maria

 • Grunduddannelse i psykodynamisk psykoterapi og legeterapi med børn og unge v/ Institut for legeterapi. Psykologpraksis Jytte Mielcke.
  • Legeterapi og observationsmetode
  • Legeterapi og traditioner
  • Psykodynamisk teori og traumer
  • Attachment teori og tilknytningsforstyrrelser
 • 1-årig praksiskandidatstilling v/ psykologpraksis Jytte Mielcke
 • "Mindfulness and Experimental Dynamic Therapy" v/ Allen Kalpin
 • "RELATIONSFOKUSERET PARTERAPI" v/ Psykolog Lone Algot Jeppesen

Jeg blev uddannet psykolog i 2013 og er efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har erfaring både fra privat praksis, børne- og ungdomspsykiatrien samt fra kommunalt børne- og familiecenter, og jeg oplever at have et bredt erfaringsgrundlag i mit arbejde med børn, unge og familier. Jeg har længe været særligt interesseret i behandling af børn, hvorfor jeg blandt andet har en 1-årig efteruddannelse i legeterapi samt været medforfatter til bogen “Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge”, som udkom i 2016.

Jeg tilbyder:

 • Legeterapi med børn og sideløbende forældresamtaler
 • Terapi med unge
 • Parterapi
 • Familieterapi
 • Individuel terapi med voksne

Jeg har erfaring med problemstillinger såsom:

 • Angst, både angst hos børn og voksne
 • Skolevægring
 • Små børn med store følelser
 • Efterfødselsreaktioner
 • Omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser
 • Depression
 • Sorg
 • Traumer og overgreb
 • Selvskadende adfærd
 • Lavt selvværd
 • Skilsmisse

Som psykolog er det vigtigt for mig, at terapien bygger på en høj grad af faglig kompetence, hvilket jeg løbende sikrer gennem faglige kurser og supervision. Jeg ønsker at møde dig i øjenhøjde med nærvær og engagement, og det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i vores samtaler, da tillid og åbenhed er forudsætningen for, at en udviklingsproces kan finde sted. I mødet med dit barn vil det samme naturligvis gøre sig gældende.

Min tilgang

Jeg anvender forskellige psykologiske tilgange, men jeg er primært optaget af den psykodynamiske tilgang, som har fokus på, hvordan vi kan forstå egne udfordringer og mønstre set i lyset af den barndom og opvækst, vi har haft. Dette vil således være mit udgangspunkt for den individuelle terapi. Vores måde at være i verden på er ofte automatiseret, og derfor kan det være utroligt udviklende og meningsgivende at få øje på, hvorfor du handler, føler og tænker, som du gør. Mange af vores mønstre grundlægges i barndommen, så det vil jeg sammen med dig være nysgerrig på, men jeg har samtidig også et meget fremtidsorienteret fokus. Det vil sige, at vi i fællesskab finder ud af, hvad konkret du ønsker at få ud af et terapiforløb, og hvad du ønsker af forandringer, og terapien tilpasses således til dit behov.

Når jeg har børn i terapi, anvender jeg en legeterapeutisk tilgang, idet børn som udgangpunkt udtrykker sin indre verden symbolsk og igennem leg snarere end verbalt. I kan læse meget mere om legeterapi her: https://www.lege-terapi.dk/legeterapi/

Jeg tilbyder også parterapi, hvor jeg arbejder ud fra metoden EFT (emotionsfokuseret parterapi), hvor det primære formål er at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden og skabe et mere trygt og kærligt parforhold. Endvidere at I som par bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

Nogle gange kan man som forældre også have behov for hjælp til, hvordan man bedst muligt hjælper og støtter sit barn eller hvordan man som forælder navigerer i konflikter og svære følelser. Det kan også være, at man er uenig om vigtige ting i opdragelsen. Jeg tilbyder i denne forbindelse forældrerådgivning/forældreterapi. Her vil vi gå på opdagelse i jeres relationelle bånd og mønstre, og jeg vil have fokus på at støtte jer til familieliv i bedre balance og trivsel. Jeg vil også her trække på den psykodynamiske tilgang og være nysgerrig på, hvordan vi kan forstå barnets reaktioner og adfærd men også, hvad du selv har med dig af erfaringer, som påvirker dit forældreskab.

Jeg modtager ikke lægehenvisninger, men er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, er der mulighed for tilskud til psykologbehandling. Det kan du læse mere om her: https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp